Hier vindt u de regels waar wij ons i.v.m. de coronapandemie aan moeten houden.

 

CORONABELEID Grand café het oude postkantoor​

  • Bij ontvangst is er een controlegesprek om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn. 

  • Als u met een groep van drie of meer personen komst zal tijdens het controlegesprek ook gevraagd worden of de gasten een gezamenlijk huishouden vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meterafstand tot elkaar te waarborgen.

  • Zijn er geen gezondheidsrisico’s, Dan zal u op gepaste afstand begeleid worden naar uw tafel.

  • U moet bij binnenkomst de handen desinfecteren

  • Er zal een minimale afstand van 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafels zitten.

  • Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen medewerkers binnen 1,5 meter aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan tafel zitten.

  • De tafels, stoelen en menukaarten worden grondig gereinigd na het verlaten van het restaurant.

  • Wilt u bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen?